Project omschrijving

Koploper circulaire landbouw

In Europa is landbouw een belangrijke sector. Dat geldt ook voor Oost-Nederland. Hier is innovatie troef. Met als speerpunt: circulaire landbouw

Hierbij worden reststoffen hergebruikt binnen het bedrijf of binnen de regio. Dit voorkomt uitputting van grondstoffen en vermindert de uitstoot naar het milieu van broeikasgassen, stikstof en fosfaat.

Er zijn in Oost-Nederland 3 initiatiefgebieden In de Cleantech-regio werken 8 gemeenten aan een energieneutrale en duurzame samenleving. En in Mineral Valley Twente werken partners in de voedselproductieketen samen om de bodemgezondheid te verbeteren en afvalstoffen te benutten.
Ook in de Achterhoek bruist het van innovaties.

Gemaakt in opdracht van: Sterk! buro in creatieve communicatie